Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Showcase


Channel Catalog


Channel Description:

Unsung World War Two Hero

older | 1 | .... | 36 | 37 | (Page 38) | 39 | 40 | .... | 49 | newer

  0 0

  Politika
  ИНТЕРВЈУ: МИЛОСЛАВ САМАРЏИЋ, новинар и писац
  Аутор: Бране Карталовић
  понедељак, 10.10.2016.

  Српска емиграција откупила више од 12 сати документарне филмске грађе Националног архива САД у Вашингтону и предала је уреднику некадашњег часописа „Погледи” Милославу Самарџићу који се нада да ће његов документарац „Краљевина Југославија у Другом светском рату“, после пољске државне телевизије, откупити и РТС.

  Мирослав Самарџић (Фото Б. Карталовић)

  Mилослав Самарџић, уредник некадашњег часописа „Погледи” и аутор обимног дела „Генерал Дража Михаиловић и општа историја четничког покрета” у пет томова, управо снима телевизијску серију „Краљевина Југославија у Другом светском рату”, чији је сценариста и редитељ.

  Троделни документарац од по шест епизода копродуцентско је дело предузећа „Погледи” и Удружења бораца Југословенске краљевске војске у Великој Британији, а рецензенти серије су бивши начелник Војног архива у Београду, пуковник у пензији мр Драган Крсмановић, и историчар, специјалиста за Други светски рат Милутин Велисављевић.

  Серија садржи мноштво детаља непознатих широј јавности о којима говоре актери сукоба, амерички пилоти, њихови потомци, наши и страни историчари.

  Серија се бави узроцима Другог светског рата, драматичне су сцене у којима је приказано како италијанска војска спасава Србе и Јевреје у НДХ, говорите о несуђеном искрцавању савезничких трупа на јадранску обалу, као и о заједничким акцијама Црвене армије и четничких јединица против Немаца, али и о нечему што је овде дуго била забрањене тема – о сарадњи усташа и партизана.

  То је била једина права, стратешка сарадња два покрета који су се заједно борили против Краљевине Југославије. Сви остали контакти у Другом светском рату – четници, партизани, Немци – били су плод тактизирања. Блискост усташа и комуниста има и своју предратну историју.

  Цитираћу само једну реченицу из „Пролетера“, службеног гласила КПЈ, година 1932, бр. 28:

  „Комунистичка партија Југославије поздравља усташки покрет личких и далматинских сељака и потпуно се ставља на њихову страну.“

  После атентата на краља Александра у Марсељу, они издају заједничка саопштења и декларације које понекад потписује и ВМРО. У немачким документима стоји да се, у неким ситуацијама, усташе и партизани, раме уз раме, боре против четника, не и четници и усташе против партизана.

  Хоћете да кажете да се партизани нису сукобљавали са усташама током рата?

  Јесу, али то је споредан ток приче.

  Они који се не слажу са вама кажу да обрћете историју наглавачке.

  То тако изгледа ако се историографија социјалистичке Југославије посматра као права. А није, јер су јој темељи у Титовом реферату на Петом конгресу КПЈ. Историчари су имали задатак само да разрађују Титове тезе. Истовремено, историографију Другог светског рата писали су и наши емигранти, са Слободаном Јовановићем на челу. Ја сам следбеник те историографије.

  Припремате и филм о Драгољубу Михаиловићу?

  Тај филм је на дугачком штапу. Сценарио није прошао на конкурсу Филмског центра Србије. Одбијен је и Борис Малагурски, а прихваћен је филм инспирисан Чеом Геваром и један о лепоти реса на теписима. Дакле, филм о ресама може, о Дражи не може.

  Знате ли где је закопано тело начелника штаба Југословенске војске?

  На падини Лисичијег потока, али унутар Белог двора, у делу који је под контролом Министарства унутрашњих послова. Прича о Ади Циганлији је била трик Де-беа да би се заварао траг. Обишао сам терен, али мислим да дозволу за снимање никад нећу добити.

  Тамо није могла да уђе ни државна комисија за утврђивање чињеница о убиству генерала Драгољуба Михаиловића. Но, снимићу филм, са дозволом или без ње. Претпоследња сцена треба да говори о томе где је наводно бачен Дража, а последња где је стварно закопан.

  Осим у Србији, серију „Краљевина Југославија у Другом светском рату” снимали сте у Британији, Канади, САД, Словенији и Републици Српској?

  На серији сам почео да радим тек када је Бранко Петровић, емигрант млађе генерације, заједно са рођацима и пријатељима сакупио новац и откупио више од 12 сати документарне филмске грађе Националног архива САД у Вашингтону.

  У том материјалу има до сада неприказаних снимака, као што су посета краља Петра Другог Белој кући и примопредаја авиона које је амерички председник Рузвелт поклонио четницима 1943. Шест епизода серије откупила је БН Телевизија из Републике Српске, а 12 епизода ТВ Пољска. Постоји и договор са ТВ 'Светигора'у Црној Гори.

  Да ли сте серију нудили РТС-у?

  Рекли су ми да се јавим на конкурс 20. новембра [2016].


  http://www.politika.rs/scc/clanak/365261/Film-o-resama-na-tepisima-moze-o-Drazi-ne-moze


  *****

  Politika
  INTERVJU: MILOSLAV SAMARDžIĆ, novinar i pisac
  Autor: Brane Kartalović
  Ponedeljak, 10.10.2016.

  Film o resama na tepisima može, o Draži ne može

  Srpska emigracija otkupila više od 12 sati dokumentarne filmske građe Nacionalnog arhiva SAD u Vašingtonu i predala je uredniku nekadašnjeg časopisa „Pogledi” Miloslavu Samardžiću koji se nada da će njegov dokumentarac „Kraljevina Jugoslavija u Drugom svetskom ratu“, posle poljske državne televizije, otkupiti i RTS.

  Мирослав Самарџић (Фото Б. Карталовић)

  Miloslav Samardžić, urednik nekadašnjeg časopisa „Pogledi” i autor obimnog dela „General Draža Mihailović i opšta istorija četničkog pokreta” u pet tomova, upravo snima televizijsku seriju „Kraljevina Jugoslavija u Drugom svetskom ratu”, čiji je scenarista i reditelj.

  Trodelni dokumentarac od po šest epizoda koproducentsko je delo preduzeća „Pogledi” i Udruženja boraca Jugoslovenske kraljevske vojske u Velikoj Britaniji, a recenzenti serije su bivši načelnik Vojnog arhiva u Beogradu, pukovnik u penziji mr Dragan Krsmanović, i istoričar, specijalista za Drugi svetski rat Milutin Velisavljević.

  Serija sadrži mnoštvo detalja nepoznatih široj javnosti o kojima govore akteri sukoba, američki piloti, njihovi potomci, naši i strani istoričari.

  Serija se bavi uzrocima Drugog svetskog rata, dramatične su scene u kojima je prikazano kako italijanska vojska spasava Srbe i Jevreje u NDH, govorite o nesuđenom iskrcavanju savezničkih trupa na jadransku obalu, kao i o zajedničkim akcijama Crvene armije i četničkih jedinica protiv Nemaca, ali i o nečemu što je ovde dugo bila zabranjene tema – o saradnji ustaša i partizana.

  To je bila jedina prava, strateška saradnja dva pokreta koji su se zajedno borili protiv Kraljevine Jugoslavije. Svi ostali kontakti u Drugom svetskom ratu – četnici, partizani, Nemci – bili su plod taktiziranja. Bliskost ustaša i komunista ima i svoju predratnu istoriju.

  Citiraću samo jednu rečenicu iz „Proletera“, službenog glasila KPJ, godina 1932, br. 28:

  „Komunistička partija Jugoslavije pozdravlja ustaški pokret ličkih i dalmatinskih seljaka i potpuno se stavlja na njihovu stranu.“

  Posle atentata na kralja Aleksandra u Marselju, oni izdaju zajednička saopštenja i deklaracije koje ponekad potpisuje i VMRO. U nemačkim dokumentima stoji da se, u nekim situacijama, ustaše i partizani, rame uz rame, bore protiv četnika, ne i četnici i ustaše protiv partizana.

  Hoćete da kažete da se partizani nisu sukobljavali sa ustašama tokom rata?

  Jesu, ali to je sporedan tok priče.

  Oni koji se ne slažu sa vama kažu da obrćete istoriju naglavačke.

  To tako izgleda ako se istoriografija socijalističke Jugoslavije posmatra kao prava. A nije, jer su joj temelji u Titovom referatu na Petom kongresu KPJ. Istoričari su imali zadatak samo da razrađuju Titove teze. Istovremeno, istoriografiju Drugog svetskog rata pisali su i naši emigranti, sa Slobodanom Jovanovićem na čelu. Ja sam sledbenik te istoriografije.

  Pripremate i film o Dragoljubu Mihailoviću?

  Taj film je na dugačkom štapu. Scenario nije prošao na konkursu Filmskog centra Srbije. Odbijen je i Boris Malagurski, a prihvaćen je film inspirisan Čeom Gevarom i jedan o lepoti resa na tepisima. Dakle, film o resama može, o Draži ne može.

  Znate li gde je zakopano telo načelnika štaba Jugoslovenske vojske?

  Na padini Lisičijeg potoka, ali unutar Belog dvora, u delu koji je pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova. Priča o Adi Ciganliji je bila trik De-bea da bi se zavarao trag. Obišao sam teren, ali mislim da dozvolu za snimanje nikad neću dobiti.

  Tamo nije mogla da uđe ni državna komisija za utvrđivanje činjenica o ubistvu generala Dragoljuba Mihailovića. No, snimiću film, sa dozvolom ili bez nje. Pretposlednja scena treba da govori o tome gde je navodno bačen Draža, a poslednja gde je stvarno zakopan.

  Osim u Srbiji, seriju „Kraljevina Jugoslavija u Drugom svetskom ratu” snimali ste u Britaniji, Kanadi, SAD, Sloveniji i Republici Srpskoj?

  Na seriji sam počeo da radim tek kada je Branko Petrović, emigrant mlađe generacije, zajedno sa rođacima i prijateljima sakupio novac i otkupio više od 12 sati dokumentarne filmske građe Nacionalnog arhiva SAD u Vašingtonu.

  U tom materijalu ima do sada neprikazanih snimaka, kao što su poseta kralja Petra Drugog Beloj kući i primopredaja aviona koje je američki predsednik Ruzvelt poklonio četnicima 1943. Šest epizoda serije otkupila je BN Televizija iz Republike Srpske, a 12 epizoda TV Poljska. Postoji i dogovor sa TV 'Svetigora' u Crnoj Gori.

  Da li ste seriju nudili RTS-u?

  Rekli su mi da se javim na konkurs 20. novembra [2016].  http://www.politika.rs/sr/clanak/365261/Film-o-resama-na-tepisima-moze-o-Drazi-ne-moze


  *****

  If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

  *****

  0 0   70 YEARS SINCE

  THE KRAGUJEVAC MASSACRE
  of October 1941:

  A Legacy of 'Never Forget'

  By Aleksandra Rebic

  German soldiers escorting Serbian civilians from Kragujevac
  and its surrounding area to be executed in October 1941.
  Photo: United States Holocaust Memorial Museum.
   

  The policy was the Nazi response to the first successful organized uprising in occupied Europe. The Serbian resistance forces under the command of Serbia’s General Draza Mihailovich not only threatened Germany’s southern flank in Europe and her occupation of Serbia after Yugoslavia fell to Hitler in April of 1941, but critically delayed Hitler’s planned attack on the Soviet Union that summer. The Germans retaliated, but it wasn’t in the usual way - man to man, soldier to soldier. The method of Nazi retaliation initiated against the Serbs was unprecedented, and the target was the civilian population. Hitler’s aim was to suppress the Serbian insurgency against the Nazis and to do so by the most brutal means. He intended to literally terrorize the Serbs into submission by going after their most vulnerable citizens, and he decreed his intention via the new “law” in Serbia that took effect in the late summer of 1941.

  Although there are so many documented atrocities that were committed against civilians during the course of World War Two throughout Europe, there are still those atrocities that stand out as singular examples of man’s capacity for inhumanity against man. The Kragujevac Massacre of October 1941 is one of those singular examples, and it would have a profound effect on the way that General Mihailovich and his Chetnik forces would conduct their military operations against the enemy German forces ever afterward.

  On September 6, 1941, after a series of successful Chetnik attacks against German forces in western Serbia, Adolph Hitler issued the unprecedented reprisal decree that for every German killed, 100 Serbian hostages would be executed. For every German wounded, 50 Serbs would be shot. This decree was posted throughout Belgrade, Serbia on September 13, 1941.

  General Boehme, the German Commanding General of the occupation forces in Serbia from September 16 to December 2 of 1941, issued three orders to supplement Hitler’s decree. These orders were dated September 25, October 14, and November 10th of 1941. “Order to the German Army in Serbia” was the first of Boehme’s orders, and it was unequivocal in its lack of mercy:

  As a result of the Serbian rebellion, hundreds of German soldiers have been killed. Our losses will be enormous unless we crush the rebellion without mercy.

  "Your task always is to be in total control of every village in this country in which German blood was shed also in 1914.

  "The heavy hand of our retribution must be felt by the entire population of Serbia. Those who show them pity, thereby deny pity to their own. Any such person will be court-martialed, whoever he may be.

  [Danau Zeitung, German newspaper]

  October of that same year, 1941, would prove just how “unequivocal” the lack of German mercy against their chosen victims would turn out to be. At the end of September, continued Serbian successes against the advancing Wehrmacht forces in a Chetnik anti-Axis action that took place between Gornji Milanovac and Kragujevac in Serbia resulted in 10 Germans killed and 26 Germans wounded. The German forces that were deployed at that time in the Serbian city of Kragujevac were under the command of Major Paul Koenig. In response to the German casualties, Koenig ordered a “comprehensive reprisal” to be carried out against the Serbian civilians living in Kragujevac, even thoughno attacks had been made in that city against the Wehrmacht!

  The reprisals began on October 19th as Germany military forces burned several villages and several hundred Serbian civilians were executed in the Groznice area. But, that did not satisfy the Nazis. On October 20th, 2,300 men and young boys were rounded up, all between the ages of 16 and 60. In this group were included civil servants from city offices that the Germans raided, who were not engaged in any military actions. But the crowning atrocity was the inclusion of 300 innocent children from the high school and 18 teachers who were ripped from their classrooms. On October 21, 1941, those lives were mercilessly ended. All in all, the estimated number of civilians who were executed in Kragujevac and the surrounding areas in those couple of days in October of 1941 is 2,800.

  The Nazi execution of Serbian civilians at Kragujevac in October 1941.
  Photo: Wikimedia Commons

  The reprisal quota was indeed fulfilled and more so. When an inquiry was made as to why civilians in Kragujevac had been chosen for execution when there had been no German casualties in that city, the answer was simply that “not enough hostages to fulfill the quota had been found elsewhere”.
   
  In memory of the innocent Serbian children who were executed that October 21st day in 1941 in Kragujevac, poet Desanka Maksimovic wrote the following tribute:

  The Bloody Fairytale

  It was in a land of peasants
  in the mountainous Balkans,
  that a company of schoolchildren
  died a martyr’s death
  in one day.


  They were all born
  in the same year,
  their school days passed the same,
  taken together to the same festivities,
  vaccinated against the same diseases,
  and all died on the same day.


  It was in a land of peasants
  in the mountainous Balkans,
  that a company of schoolchildren
  died a martyr’s death
  in one day.


  And fifty-five minutes
  before the moment of death
  the company of small ones
  sat at its desk
  and the same difficult assignments
  they solved: how far can a
  traveler go if he is on foot…
  and so on.


  Their thoughts were full
  of the same numbers
  and throughout their notebooks in school bags
  lay an infinite number
  of senseless A’s and F’s.


  A pile of the same dreams
  and the same secrets,
  patriotic and romantic,
  they clenched in the depths of their pockets.
  And it seemed to everyone
  that they would run
  for a long time beneath the blue arch
  until all the assignments in the world
  were completed.


  It was in a land of peasants
  in the mountainous Balkans,
  that a company of small ones
  died a martyr’s death
  in one day.


  Whole rows of boys
  took each other by the hand
  and from their last class
  went peacefully to slaughter
  as if death was nothing.


  Whole lines of friends
  ascended at the same moment
  to their eternal residence.  Desanka Maksimovic

  *****

  It is almost indescribable how deeply this tragedy impacted on the people of Serbia. The impact on General Mihailovich was particularly profound. Though he had participated in several wars, beginning with the Balkan Wars of 1912 and 1913, followed by World War One and now World War Two, he now realized that to continue to attack German occupational forces indiscriminately would mean national suicide for his beloved Serbian people, as the October tragedy proved. Mihailovic, who as a participant in the First World War had witnessed his beloved Serbian nation losing one third of its population and her army suffering enormous casualties, with 450,000 active soldiers at the beginning of the war declining to 60,000 by the time of the Salonica Front breakthrough of September 1918, would adjust his resistance policy to consider the benefit and effectiveness of each action against the German enemy in proportion to the human cost in Serbian civilian lives. General Draza Mihailovich genuinely cared about human cost and would conduct himself for the rest of the war accordingly.

  Such wartime decisions are testament to just how completely dedicated to his nation and the welfare of her people General Mihailovich was and remained. Those to whom the tragedy of October 1941 in Kragujevac never meant anything, later attacked Mihailovic for “not killing enough Germans”. The people that rendered these charges against General Mihailovich would later prove to be of inferior character, while Mihailovich would emerge as a man of true character, not only as a military commander, but as a truly good human being in the badness that is war. Even as he was being charged falsely by the Allies for “not being active enough against the enemy,” he would save hundreds of Allied lives from sure death at the hands of the enemy when he could have walked away and left them to the wolves.
   

  Though the legacy of Kragujevac remains a tragic reminder of the inhumane nature of war, so, too, the legacy of General Mihailovich and his thoughtful response to such a tragedy transcends such brutality and reminds us that even in war there is humanity.
   
   
  Aleksandra Rebic
  October 2016
   

  Monument to the Serbian victims of the Kragujevac Massacre by the Nazis
  in October of 1941. Photo courtesy of Wikipedia Commons.   
   
  *****
   
  If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
  please feel free to contact me atravnagora@hotmail.com
   
  *****
   


  0 0
  Aleksandra's Note:Many thanks to Carl Savich
  for sharing these images of
  the new Serbian Commemorative Stamp 2016 -
  Remembering the Victims of WWII - KRAGUJEVAC 1941.
   
  Sincerely,
   
  Aleksandra Rebic
   
  *****
  *****
   
  If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
  please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
   
  *****
   

  0 0


  What used to be Holy Resurrection Serbian Orthodox Church on W. Schiller Street
  in Wicker Park, Chicago. Photo courtesy of Milorad Popovich.

  Church Collapse In Wicker Park 'Sounded Like an Earthquake'

  www.dnainfo.com
  By Alisa Hauser
  Monday, October 24, 2016

  WICKER PARK — Mision Cristina Church, a decades-old yellow brick building that had been poised for redevelopment into two single-family homes and two town homes, partially collapsed just before 6 a.m. Monday.

  About half of the 16,000-square-foot building at 1903-05 W. Schiller St. crumbled for reasons not yet announced, though a spokeswoman for the Chicago Department of Buildings said work there had not been OKd by the city.

  One neighbor said the collapse, which damaged a number of parked cars in the area, "sounded like an earthquake."

  Chicago Fire Department Chief Dan Cunningham said "we are still looking for the owner of the building," adding "there is somebody responsible for this."

  Also damaged in the collapse was a two-story vacant apartment building next door that is part of the church, Cunningham said.

  No one appeared to be injured, according to workers at the scene, though fire officials said Monday morning they were "not 100 percent certain no one got hurt."

  Jameel James, a construction worker who showed up for work Monday at the church, said "it's a blessing that nobody got hurt." James was on a team of 15 doing interior demolition and preparing the church to be remodeled.

  Jovim Ventura, who lives across the street, heard the collapse of the church, located on the southwest corner of Evergreen and Schiller Streets.

  "It sounded like an earthquake, and then ambulances and helicopters came," he said. "We didn't know it was this close. My wife and I went outside and saw it had collapsed," Ventura said.

  Originally built for Chicago's Serbian community, the building is not listed in a city database of architecturally significant properties, though it is located just across the street from Wicker Park's historic namesake park and carries historic significance in the Serbian community.

  Radoje Popovich, 69, who owns an apartment building across from the church, called the collapse "sad."

  "Our hope was that the structure was staying. Now it is gone," he said by phone from Colorado while on vacation.

  Ventura, who lives in Popovich's building, said the loss of the building was a loss for the community.

  "The Serbian church wanted to salvage the stained glass windows, but the developers busted a hole in the glass," said Ventura, who called the church "a historical representation of the Serbians who moved into Wicker Park."

  Mision Cristiana Family Ministries, which previously held weekly church services at Schiller and Evergreen streets and Wicker Park Avenue, "opted out" of being part of Wicker Park's Landmark District when it was created, thus exempting it from certain laws that prohibit renovations or demolition, Ed Tamminga, chairman of the the Wicker Park Committee's Preservation and Development subcommittee said in April 2015.

  A 2003 appraisal estimated the building to have been constructed 80 to 100 years ago.

  Mision Cristina's pastor Silfredo Gonzalez sold the church in Aug. 2015 for an undisclosed amount of money, county records show.

  State records show the church is owned by Development Management Holdings, an entity headed by Alex Zdanov and Igor Blumin of Northbrook-based Interforum Holdings, who were leading the redevelopment.

  Zdanov and Blumin did not immediately return several requests for comment.

  City building records show that the developers had received two permits for 1901-1907 W. Schiller St. to "remove and replace 200 sheets of drywall" and "remove cover for electrical receptacles and switches and reinstall them after drywall will be replaced." Both were issued on April 27, 2016.

  Records on Chicago Cityscape, a website that tracks building permits, also shows additional permits were applied for at two other addresses that are part by the massive building which straddles both Schiller Street and Evergreen Avenue.

  A spokeswoman for the Dept. of Buildings, said a building permit had been requested to convert the property to a single family residence but that "the permit has not been approved and any work done on this building was not authorized."

  The spokeswoman added that the department is "working with the building owner to ensure the property is safe and in accordance with the building code."

  Back in July, the city slapped a "stop work order" on the project, according to Chicago Cityscape.

  Work was ordered to stop because the owners had "performed or allowed work to be performed without submitting plans prepared, signed and sealed by a licensed architect or registered structural engineer for approval and without obtaining a permit to perform the work," the city said.

  A source familiar with the project told DNAinfo that an inspection on July 5 determined that work was being performed beyond the scope of [the] permit.

  As recently as last week, the group had applied again for a building permit to convert the building into a single family residence but that plan has not been approved.

  Tamminga, on behalf of the members of the Wicker Park Committee's Preservation and Development subcommittee, said in a statement, "We are lucky that it appears no one got hurt, but the situation raises serious concerns about construction safety and the need for proper care in shoring up structures during demolition."

  The Wicker Park Preservation and Development Committee had reviewed plans for the renovation and were thrilled to be able to work toward saving a neighborhood church building.  It is a shame that we have lost another church building, and that two of the historic structures adjacent to the church and part of the former church complex may be in peril as well," the group said.

  Tim Inklebarger, a reporter for Oak Park-base Chicago Journal, had parked his now half-crushed 2006 silver Nissan Versa, on the Schiller-facing side of the church.

  "I'm glad no one was hurt. [The car] is going to be towed by the city later today," Inklebarger said.

  Tatiana Tien had been borrowing her mom's car, a Honda Elantra, and parked it next to the Evergreen-facing side of the church. Tien said a tree fell on the car when the church's southern wall collapsed.

  "This isn't what you want to wake up to and see in the morning," Tien said.


  https://www.dnainfo.com/chicago/20161024/wicker-park/mision-cristiana-church-collapses-monday-morning


  *****

  If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

  *****

  0 0

   
  From Musician Danny Danilovic:
   
  "This Saturday night [October 29, 2016] along with Alex Culafic, I will be performing at an event we are calling "Četnicko Veće". I invite all of my friends to come out to enjoy a night of traditional Chetnik music to celebrate our history,
  and what our fathers and grandfathers went through for us.
  If nothing else, come out to enjoy

  some good memories with old friends."
   
  From Dragan Selakovic:
   
  Драга браћо и сестре
  Српска омладино
  Поштаваоци Србских Четника
  Ове суботе увече на имању СБП близу Чикага

  "Четничко Вече"

  Освећење два барјака који су стигли од браће из мајке Србије
  Одред Boјводе Момчила Ђујића и Одред Војводе Шешеља
  Који ће бити предати нашој браћи у новим крајевима Америке за ширење Четничке идеје и збијања у редове!
  Уживаће те цело вече уз народну изворну Србску музику.
   
  Организатори:

   Организација Српских Четника Равна Гора-Чикашки Базен
   
  и
   
  Српски Четници Одред Војводе Вука-Чикаго
   
  Срби на окуп!
  Слобода или Смрт!!!
   
  *****
   
  A CHETNIK EVENING!
   
  Serbian Brothers Help
  Srpska Bratska Pomoc
   
  19697 W. Grand Ave.
  Lake Villa, IL 60046
   
  SATURDAY OCTOBER 29, 2016
  7:00 p.m.
   
   
  ENTRANCE: $10
   
  ULAZ: $10
   
   
  *****
   
  If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
  please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
   
  *****
   
   

  0 0

  Politika
  Autor: Jelena Čalija
  October 18, 2016

  О Степинцу догодине у Новом Саду

  ЗАВРШЕН ДВОДНЕВНИ САСТАНАК ПРАВОСЛАВНО-КАТОЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

  О историјској улози загребачког надбискупа великодостојници две цркве поново ће разговарати у фебруару.

   
  Две делегације разговарале су у просторијама Хрватске бискупске конференције (Фото Служба за информисање ХБК)
   
  "Надбискуп Алојзије Степинац и Српска православна црква од 1934. до 1941“ била је тема у уторак завршеног првог радног састанка Мешовите православно-католичке комисије која разматра историјску улогу загребачког надбискупа.
   
  Дводневни састанак одржан је у Загребу, у просторијама Хрватске бискупске конференције (ХБК), а председавао му је, у име Свете столице, Бернар Ардир, председник Папског већа за историјске науке. О односу надбискупа Степинца према српској цркви до почетка Другог светског рата на овим просторима, разговарале су петочлане делегације Српске православне цркве и Хрватске бискупске конференције.
   
  Српска делегација за ову прилику позвала је на састанак и професора др Љубодрага Димића са Филозофског факултета у Београду. Како је саопштио ХБК, наредни састанак заказан је за 13. и 14. фебруар следеће године и биће одржан у Новом Саду.
   
  Комисија, основана на предлог папе Фрање, треба да размотри улогу Алојзија Степинца пре, за време и након Другог светског рата користећи се научном методологијом историјске науке, подсећа се у саопштењу ХБК. Осим кратког саопштења домаћина овог сусрета, као и приликом првог састанка у Риму на којем је утврђен начин рада комисије, нису се оглашавали ни СПЦ ни Католичка црква у Хрватској.
   
  Ипак, у српским медијима појавили су се незванични наводи да папа Фрањо неће канонизовати надбискупа Степинца, који је 1998. године проглашен блаженим, па чак и да је о томе дипломатским каналима обавестио и сам врх СПЦ. У српској цркви такве наводе не желе да коментаришу, уз више пута поновљени став да је канонизација Степинца унутрашња ствар Ватикана.
   
  С друге стране, ХБК је, у саопштењу поводом другог састанка комисије, навео да рад комисије неће имати утицаја на канонизацију, која је за Католичку цркву у Хрватској „готова ствар“. Црквене комисије које су се бавиле канонизацијом Алојзија Степинца завршиле су свој рад и остало је још само да папа својим потписом потврди његово уврштавање у ред светих Католичке цркве. То не би требало да се деси док Мешовита комисија не заврши свој рад за који јој је дат рок од годину дана.
   
   
   
   
  *****
   
  Politika
  Autor: Jelena Čalija
  October 18, 2016
   
  O Stepincu dogodine u Novom Sadu
   
  ZAVRŠEN DVODNEVNI SASTANAK PRAVOSLAVNO-KATOLIČKE KOMISIJE
   
  O istorijskoj ulozi zagrebačkog nadbiskupa velikodostojnici dve crkve ponovo će razgovarati u februaru.
   
  Две делегације разговарале су у просторијама Хрватске бискупске конференције (Фото Служба за информисање ХБК)
   
  "Nadbiskup Alojzije Stepinac i Srpska pravoslavna crkva od 1934. do 1941“ bila je tema u utorak završenog prvog radnog sastanka Mešovite pravoslavno-katoličke komisije koja razmatra istorijsku ulogu zagrebačkog nadbiskupa.
   
  Dvodnevni sastanak održan je u Zagrebu, u prostorijama Hrvatske biskupske konferencije (HBK), a predsedavao mu je, u ime Svete stolice, Bernar Ardir, predsednik Papskog veća za istorijske nauke. O odnosu nadbiskupa Stepinca prema srpskoj crkvi do početka Drugog svetskog rata na ovim prostorima, razgovarale su petočlane delegacije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije.
   
  Srpska delegacija za ovu priliku pozvala je na sastanak i profesora dr Ljubodraga Dimića sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Kako je saopštio HBK, naredni sastanak zakazan je za 13. i 14. februar sledeće godine i biće održan u Novom Sadu.
   
  Komisija, osnovana na predlog pape Franje, treba da razmotri ulogu Alojzija Stepinca pre, za vreme i nakon Drugog svetskog rata koristeći se naučnom metodologijom istorijske nauke, podseća se u saopštenju HBK. Osim kratkog saopštenja domaćina ovog susreta, kao i prilikom prvog sastanka u Rimu na kojem je utvrđen način rada komisije, nisu se oglašavali ni SPC ni Katolička crkva u Hrvatskoj.
   
  Ipak, u srpskim medijima pojavili su se nezvanični navodi da papa Franjo neće kanonizovati nadbiskupa Stepinca, koji je 1998. godine proglašen blaženim, pa čak i da je o tome diplomatskim kanalima obavestio i sam vrh SPC. U srpskoj crkvi takve navode ne žele da komentarišu, uz više puta ponovljeni stav da je kanonizacija Stepinca unutrašnja stvar Vatikana.
   
  S druge strane, HBK je, u saopštenju povodom drugog sastanka komisije, naveo da rad komisije neće imati uticaja na kanonizaciju, koja je za Katoličku crkvu u Hrvatskoj „gotova stvar“. Crkvene komisije koje su se bavile kanonizacijom Alojzija Stepinca završile su svoj rad i ostalo je još samo da papa svojim potpisom potvrdi njegovo uvrštavanje u red svetih Katoličke crkve. To ne bi trebalo da se desi dok Mešovita komisija ne završi svoj rad za koji joj je dat rok od godinu dana.
   
   
   
  *****
   
  If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
   
  *****
   

  0 0


   
  "Pokret srpskih četnika Ravne Gore organizuje redovnu jesenju zabavu u Subotu 5-og Novembra sa početkom u 6 sati uveče u Kulturno-Prosvetnom Centru Svetog Save u Milvokiju. Uz bogatu domaču kuhinju i razna pića, očekuje vas folklor, crkveni hor, a u muzičkom delu učestvuju Andjela Subotić, Marko Živković (Dollar Bend), Mića Radovanović, Čedo Zelenović, i Pero Momić.
  Svi ste nam dobro dosli!"
   
  *****
   
  "Movement of Serbian Chetniks Ravne Gore - Milwaukee Chapter will hold its annual Autumn program and dance Saturday,
  November 5th, 2016 at 6:00 p.m. at St. Sava Cultural Center in Milwaukee. Participating in the program will be Sumadija Serbian Folk Dance Ensemble, as well as S.S.S. Stevan Sijacki Choir. Music will be provided by Andjela Subotic, Marko Zivkovic (Dollar Bend), Mica Radovanovic, Cedo Zelenovic and Pero Momich. Kitchen and bar will be open all night serving Serbian specialties."
   
  Vera Dragisich
  November 2016
   
   
  *****
   
  ST. SAVA CULTURAL CENTER
  3201 S 51st St, Milwaukee, WI 53219
   
  *****
   
  If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
  please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
   
  *****
   

  0 0

  Blic
  Dijana Macura Lipovčić
  November 2, 2016

  Dokumentarno-igrani film “Kordun-zemlja bez ljudi” biće završen do kraja godine, a već naredne biće prikazan na malim ekranima.

  Scena iz filma "Kordun" / Foto: RAS Srbija

  Radi se o ostvarenju koje nas vraća unazad 500 godina, a prikazuje život i stradanje Srba graničara, Krajišnika kroz istoriju.

   
  Film se radi u koprodukciji Radio Televizije Republike Srpske i Krajiškog kulturnog centra “Sveti Sava” iz Banjaluke, koji okuplja Srbe izbegle iz Republike Srpske Krajine i Hrvatske. Film je podržan i od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Republike Srbije, Zavičajnog kluba Kordunaša Beograd, Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” Zagreb, Srpskog društva “Kordun” Toronto, kao i ostalih krajiških udruženja u rasejanju.

            Film prikazuje život graničara kroz istoriju / Foto: RAS Srbija                   
   
  Predsednik Kulturnog Centra “Sveti Sava” Dragan Krošnjar rekao je da su glavne uloge u filmu dodeljene glumcima Đurđi Vukašinović i Dušku Mazalici, a priliku da po prvi put zaigraju pred kamerama dobili su i učenici banjalučkih osnovnih i srednjih škola.
   
  Režiju za ovo ostvarenje potpisuje banjalučki reditelj Dragan Blagojević.
   
  - Do sada smo intervjue snimali na prostoru Hrvatske, Srbije i BiH. Sada smo trenutno u Etno selu “Ljubačke doline” nadomak Banjaluke, a iduće sedmice smo i na Čokorskim poljima kod Banjaluke -  rekao je Krošnjar.
   
  Scene se snimaju u etno selu / Foto: RAS Srbija
   
  Ideja filmske ekipe je da se snimi dokumentarni film koji u prvom redu prikazuje težak život Kordunaša kroz vekove, na granici dva carstva.
   
  Posebno se želi prikazati težak život krajiške majke i njena velika žrtva i uloga u očuvanju porodice, ognjišta i običaja. Film će doneti priču o bogatoj tradiciji i običajima Kordunaša, te o poznatim ljudima koji su potekli sa ovih krajeva.
   
                  "Kordun"će biti prikazan sledeće godine / Foto: RAS Srbija                   
   
  - Naš zavičaj je Kordun, a namera da ga, onakvog kakvog ga znamo i kakav je bio kroz vekove, otrgnemo od zaborava i nestajanja i da priču koja je u nama podelimo sa svima u kojima postoji i najmanji trag i dah Korduna, sa svima koji su našu priču spremni da čuju. Želimo da ispričamo tužnu i, u isto vreme, veličanstvenu priču našeg naroda,  priču kojoj dominira patnja, stradanja, tuga i bol – kažu u KKC “Sveti Sava”.
   
  Dug i zavet
   
  - Ovo je naš dug precima i zavet potomcima. Svima kojima je Kordun blizak ovo će biti podsetnik, trag za sva vremena. Oni koji ga ne poznaju čuće priču o Kordunu, zemlji bez ljudi - rekao je Predrag Duduković, autor filma i član UO KKC “Sveti Sava” Banjaluka.
   
   
   
   
   
  *****
   
  If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
   
  *****
   

  0 0

  Pogledi
  ПИШЕ: Милослав САМАРЏИЋ
  November 13, 2016

  Седамдесет три године после холивудског остварења “Четници – борбена герила“, снимљен је још један филм са именом српске гериле у наслову, сада у Пољској.

  Дража четник на пољском: Са шпице трејлера

  Државна телевизија Пољске управо завршава документарно-играни филм о мајору Драгану Сотировићу, под називом “Дража – четник“ (у оригиналу: „Draża – Czetnik, Legenda Kresów“). Мајор Сотировић је био један од најпопуларнијих команданата пољске герилске армије – Армије Крајова – у Другом светском рату. Највише је користио управо псеудоним “Дража“. И филмска екипа ТВ Пољске, и сведоци догађаја који се појављују у филму, мајора Сотировића једноставно зову – Дража.

  Драган Сотировић као питомац у Београду

  Судећи према трејлеру, који се може видети на Јутјуб каналу “ПогледиКрагујевац“, филм је урађен веома професионално, у духу најбољих остварења канала “Хистори“. Режисер је Јерзи Олешкович, а лик мајора Сотировића тумачи познати пољски глумац Себастиан Цибулски. Реконструкције догађаја снимљене су веома динамично, са аутентичним костимима и наоружањем. Тај играни део филма испресецан је интервјуима са Пољацима који се сећају мајора Сотировића. И са ово мало разумевања пољског језика, видимо да они говоре о Сотировићу са пуно топлине и уважавања.

  Себастиан Цибулски (у средини) као мајор Сотировић

  Поред Пољака, у филму се као сведоци појављују и Срби: Михајло и Никола Сотировић, син и унук мајора Сотировића. Сем тога, неке сцене су снимљене у Београду, а међу њима и зграда у којој је маја 1941. године поручник Драган Сотировић први пут чуо за пуковника Дражу Михаиловића. Олешковић је имао велику жељу да сними и Халандар, али, стицајем околности, до тога није дошло, па ће се прича о Хиландару “покрити“ фотографијама Горана Вељковића. Тај део приче важан је јер је Драган Сотировић био велики верник и хиландарски ходочасник. На Свету Гору је одлазио сваке године, чак и када му је здравље било озбиљно нарушено, тако да је 1987. године преминуо у Солуну, приликом повратка са последњег ходочашћа (сахрањен је у Цириху).

  Приликом снимања у Београду: Никола и Михаило Сотировић,
  Јерзи Олешкович и Милослав Самарџић

  На почетку приче је управо она зграда у Београду у којој је млади поручник Сотировић (рођен је 1913. у Врању) први пут чуо за пуковника Михаиловића. На Равној Гори се обрео већ око 20. маја. У књизи “Србија и Равна Гора“, коју је касније у Паризу објавио са Бранком Јовановићем, Сотировић овако описује тада једину колибу на Равној Гори:

  “Један дрвени кревет, прекривен лепо истканим се­о­ским ћи­ли­мом. Остали део собе застрт сеном пре­кривеним разноврсним ће­­бадима. То је била пос­те­­ља непокорених официра. На ексерима укуцаним у зиду висила су разноврсна одела. Ранац и пелерина, је­­ди­на имовина пуковника Михаиловића, лежали су на кревету. Та мала соба простором и намештајем, више је личила и одисала со­бом испосника, неголи ак­­тивном и једином слободном војни­чком са­вез­ни­ч­­к­ом штабу Европе.“

  Пуковник Михаиловић је увече дошао са терена и тада је поручник Сотировић први пут разговарао са њим. Био је то најважнији разговор у његовом животу, о чему пише:

  “Говорио је (Михаиловић) јасно и језиком који су његови слу­ша­о­­ци ра­зу­ме­ва­ли и желели чути. Дотицао се и давао од­говоре о свему, што су они који су долазили да га чу­ју и виде, нејасно осећали и жарко же­лели да сазнају и разумеју. Ту, те вечери, на тим саоницама, не ви­­де­­ћи у недостатку светлости његово лице, осетих по први пут да сам срео `духовног учитеља` и да сам нашао пут којим ћу од тада корачати на начин, како су то чинили и чине сви они, који су јасно ви­де­ли, знали и осећали шта желе, чему теже и за шта ће се, ако и када то буде потребно било, једнога да­на и жрт­во­вати… Те ноћи нисам уснуо до зоре. Благ осмех, сетан из­­раз ли­ца и ста­ратељски поглед човека који ме је ове вечери заувек ори­јентисао новим путем, исп­ра­ти­ли су ме на починак. Ви­део сам та­ко­ђе и анђелски ос­­м­ејак мога сина, који је управо почео да жи­ви, сре­­ћан да ће дете једнога дана сазнати и разумети, заш­то је отац морао престати да се стара о њему, иако га је снажно и не­­ж­но волео.“

  Драганов син Михаило рођен је у Крагујевцу и у овом граду се тада налазио са мајком Душанком. Каније ће и она, као и супруге многих других официра, доспети у немачки затвор. У затвору је добила тешко запаљење плућа, од кога је преминула 1944. године, у Крагујевцу. О малом Михаилу старала се тетка, уз много невоља после рата, јер су и комунисти прогонили породице четника. Син ће видети оца тек када одрасте, у Француској. Сусрет у Србији, наравно, није долазио у обзир, јер је и Сотировић, као и сви официри у емиграцији, био проглашен “народним непријатељем“, уз све пратеће придеве и атрибуте.

  Душанка Сотировић

  Први задатак који је Сотировић добио на Равној Гори, 27. маја 1941, био је организациони официр Шумадије. Касније, током лета, постаће начелник штаба Шумадијских четничких одреда (командант је био мајор Миодраг Палошевић).

  Опште Михаиловићеве инструкције за све официре биле су: отворени рат на левој обали Дрине, ради заштите народа од масовних покоља, а јачање организације и интелигентна саботажа на десној обали Дрине. Једну од таквих саботажа Сотировић је лично извео, 6. августа 1941, на прузи Крагујевац – Лапово. Пресвучен у ложача, ушао је у локомотиву која је вукла воз пун Немаца. У селу Бадњевац, када је воз требало да се склони на споредни колосек и пропусти композицију из правца Лапова, Сотировић је лопатом ударио у потиљак  и онесвестио немачког стражара у локомотиви. Воз је остао на главном колосеку и дошло је до судара, у коме је погинуло девет и рањено око 50 немачких војника.

  Међутим, у то време се појављују комунисти, са супротним инструкцијама: не ићи у Босну, него провоцирати Немце у Србији. Сотировић одлази на Равну Гору, где му Михаиловић даје упутство за наступ према комунистима: да се народ упозна са тиме “ко су ко­мунисти, шта се иза њих крије и за чији рачун раде“, а што се тиче фронта: “Ми већ имамо фронт где се боримо. Он је западно од Дрине“.

  Од одмазди стотину за једнога Сотировић је спасао Јагодину, запретивши комунистима да ће их сачекати ако приђу. Међутим, то није било могуће у случају Крагујевца, јер су се у овом делу Србије налазиле веће комунистичке јединице. Комунисти су били за напад на Крагујевац по сваку цену и без обзира на последице, а четници против. На крају је дошло до компромисног договора: да се Немци заједничким снагама нападну на друму Крагујевац – Горњи Милановац. Комнуисти су, наравно, побегли са бојишта већ у првом минуту, а зе Немце које су четници тада убили и ранили, 21. октобра у Шумарицама је стрељано 2.300 Срба.

  Као илегалца, Сотировића је почетком 1942. године на железничкој станици у Крагујевцу препознао један љотићевац и пријавио Гестапоу. Заробљен је и после испитивања и боравка у немачким затворима и логорима у Србији, пребачен у логор Рави Руској на истоку Пољске (данас у Украјини). Из овог логора је касније премештен у Стриј, одакле бежи 13. јануара 1944. и прикључује се Армији Крајова. Пошто су проверили ко је и шта је, Пољаци су га поставили за заменика команданта 14. уланског пука (пук лаке коњице) у области града Лавова (данас такође у Украјини).

  Сотировић је успешно командовао јединицама у борбама против украјинских осовинских формација, као и у борбама за ослобођење Лавова од Немаца, у којима је учествовао као командант 14. пука. На предлог Команде Југоисточних пољских снага, на челу са генералом Владиславом Филиповским, одликован је највишим пољским војним ореденом, “Виртути Милитари“ (тај орден претходне године добио је и генерал Михаиловић). Касније је унапређен у чин мајора Пољске армије.

  И Совјети, који су садејствовали у борбама за ослобођење Лавова, одликују Сотировића, али га, као и многе друге пољске официре, ускоро хапсе. Он успева да побегне и током августа 1944. постаје командант јединице Д-14 у саставу Групе Варта Пољске армије. Совјети га поново хапсе, а из болнице у Жешову ослобађа га пољска организација за ослобођење од Совјета, која се звала ЊЕ. (Био је у болници јер је, приликом покушаја бекства од НКВД-а, скочио са другог спрата и сломио стопало.)

  Априла 1945. године поново се прикључио Групи Варта. Последња акција у којој је учествовао била је напад на совјетску базу код села Домарадз, 25. јуна 1945. године. После расформирања Групе Варта, крајем августа 1945, емигрирао је у Француску. Живео је у Монаку, под псеудонимом Жак Роман (Jacques Roman). Сарађивао је и са пољским и са српским емигрантима. Жалио је што је део Пољске за који се борио припојен Совјетском Савезу. Судбину пољског народа у области Лавова поредио је са судбином српског народа на Косову и Метохији (до 1999. године његов син и унук живели су у Приштини).

  Према информацијама добијаним од филмске екипе, једна улица у Жешову ускоро ће понети име Драгана Сотировића.

  Пољаци ће свој филм понудити и Радио-телевизији Србије.


  (Слобода, гласило СНО, Чикаго, 10. новембар 2016)


  http://www.pogledi.rs/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B0%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC-%D0%B4%D1%80%D0%B0/


  *****

  VIDEO:
  Трејлер за филм ''Дража - четник''

  Posted by "PoglediKragujevac"

  Published on Nov 11, 2016
   
  "Документарно-играни филм државне телевизије Пољске, о мајору Драгану Дражи Сотировићу. У Србији Сотировић је био начелник штаба Шумадијских четничких одреда, а у Пољској командант 14. пука лаке коњице.
  Режија: Јерзи Олешкович.
  Филм је завршен новембра 2016. године."
       https://youtu.be/Bc149VLFlDc  *****

  If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

  *****

  0 0


  Aleksandra's Note:Sure wish I could be there! Wishing all the participants and guests a wonderful and successful Halyard Mission Commemoration Event!

  Sincerely,
  Aleksandra Rebic
  November 16, 2016

  *****  "On Friday, 18 Nov 2016 in Pranjani 7 historic markers will be unveiled at locations in the surrounding community that have historic relation to the rescue of over 500 allied airmen during the WW 2."

  From Lt. Col. John Cappello, President of the Halyard Mission Foundation:

  Greetings all,

  I just wanted to send a short update about the upcoming  Halyard Mission commemoration ceremony in Serbia.  This year we will hold the event on Friday, 18 November.  As you know we have committed to sponsoring an annual event on Galovica Field. For the past three years we have seen increased U.S. and Serbian government and military participation. This year is no exception. The U.S. Embassy in Belgrade is co-hosting the event along with our community partners in Pranjani.

  Attached you will find the Halyard Mission historical markers that will be unveiled during the ceremony. We will have a ribbon cutting and dedication at two of the seven sites. These signs will located at various points that played a role in the rescue mission and form a historic trail that tells the story and provides visitors with important information.  We hope that in some small way this will encourage tourism to the area while telling this important story.

  It is thanks to you and all those that have supported the Foundation that we have been able to keep this dedication going.  As you know we are planning more projects for next year and on.

  I look forward to another successful ceremony and will be sure to send an update of the event.

  All the best,

  John

  Lt. Col. John Cappello retired from the United States Air Force (USAF) in 2014 after serving over 24 years.  He served as the USAF Attaché to Serbia and Israel. He is a Command Pilot having accumulated over 3,000 flying hours.

  http://www.halyardmission.org/

  *****

  EVENT AGENDA, NOVEMBER 18, 2016

  Galovica Field  1100 – 1120:
  Historic Marker 5 & 6 unveiling at Galovica Field
  (Halyard Mission Foundation president John Cappello; US Embassy representative; Pranjani municipality head Radovin Grebovic; and field owner Mr. Milorad Tomovic)


  1120 - 1140:
  Wreath laying at Galovica Field Monument
  (Foundation, Embassy, Serbian Ministry of Defense, Gornji Milanovac municipality)
   
  1140 - 1150:
  Photo session
   
  Church/School


  1200 - 1210:
  Marker 4 unveiling in front of the church


  1210 - 1230:
  Church service for Halyard Mission participants, Wooden church tour


  1230 - 1330:
  School tour/sports hall/school principal speech, US Air Force Band Performance


  1330 – 1345:
  Visit John Kingsberry Clinic, unveil Historic Marker 3
   
   
  Leusici (Jevtovica ranch)


  1400 - 1410:
  Historic Marker 7 unveiling 


  1410 - 1500:
  Visit Jevtovica ranch,
  Lunch hosted by Halyard Mission Foundation
   
  1500: Departure to Belgrade

   

  NOTE: We are not planning to unveil each of the historic
  markers, it will take too much time, and the weather might
  not allow for so much time outside. We will  follow up with
  photos of them all.
   
   
   
   
  *****
   
  If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
  please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
   
   
  *****
   

  0 0  "Позивамо Вас да у петак 18. новембра 2016. заједно обележимо годишњицу Мисије Халијард и одамо признање свима који су учествовали у спасавању савезничких авијатичара 1944. уз откривање историјских табли посвећених том подухвату. Свечаност започиње у 11 сати на Галовића пољу уз учешће државних делегација Србије и САД. У 12:15 дружење у основној школи ”Иво Андрић” уз двосатни музички програм оркестра ваздухопловства САД (теме из 30-тих и 40-тих година прошлог века)."


   
   
   
   
   
  *****
   
  If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
  please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
   
  *****
   

  0 0

  Serbian National Defense Council of America (SND)
  By Dan Ciric, Editorial Board
  With reporting from many Serbian communities throughout Pennsylvania State
  November 20, 2016

  Decision 2016: The Untold Story of the Role an Old Grudge and Serbian-Americans Played in the Election of Donald Trump.

  Donald Trump, President-Elect of the United States of America

  It is very possible that the seeds of Hillary Clinton’s defeat by Donald Trump in the 2016 Presidential Election were sown on April 4, 1999, a crisp sunny afternoon and Palm Sunday on the Orthodox Church calendar, in front of the White House itself.

  Eleven days earlier, President Bill Clinton, at the strong urging of his wife, First Lady Hillary Clinton, and desperately needing a distraction from his recent sex scandal and subsequent impeachment by the U.S. House of Representatives for perjury and obstruction of justice, had begun bombing Serbia, a Christian nation and staunch U.S. ally in both World Wars, for fighting to put down an Islamist insurgency in its Province of Kosovo, the heartland of Serbian religion and culture – its Jerusalem.

  In response to a plea from former U.S. Congresswoman Helen Delich Bentley (R-MD), the first Serbian-American ever to serve in the U.S. Congress, beginning early on Palm Sunday morning, Serbs together with their allies in the Greek-American and other Orthodox communities, began to pour into Washington, DC. At first by the hundreds, and within a few hours by the thousands, they gathered to protest the bombing of Serbia in Lafayette Park in front of the White House.

  Bentley’s former chief aide and surrogate son, Greek-American attorney Michael Kosmas, remembers her anger at what the Clintons were doing to her beloved Serbia. While speaking to a group of Orthodox bishops in front of the White House gate, he recalls Helen telling them that she knew God would repay the Clintons for this evil deed, but that she would be very happy to help him. As it would turn out, sixteen years later she would get her wish.

  The Clintons bombed Serbia for 78 days, not pausing for Orthodox Holy Week or Easter, in a move universally condemned by the global Orthodox Church. The result has been the de facto independence of the rump state of Kosovo, unrecognized by the United Nations, which has rapidly descended into chaos and lawlessness, becoming a global center for money laundering and drug running, and most concerning, a hotbed of Islamist activity funded by “charitable donations” from Saudi Arabia.

  For all of these reasons, by the time the 2016 presidential election season approached, the media was already calling the Clintons the most hated couple in Serbia, and the same was true among Serbian-Americans. The writing was already on the wall that Hillary Clinton, President Obama’s first Secretary of State and no friend to Serbs or the Orthodox world, was the overwhelming frontrunner to secure the Democrat Party nomination for the White House. And it was no coincidence that so many Islamist monarchs and dictators had poured so many millions of dollars into the Clinton Foundation. The Serbian-American community knew that Hillary Clinton must be blocked from ever returning to power.

  But it was a different event between 1999 and the 2016 election cycle that would ensure that the Trump candidacy would be brought to the center of Serbian-American political power. After Bentley’s retirement from Congress, Kosmas, her aide, left Capitol Hill and politics for a private law practice focusing on hotel and resort development. It was a path that would lead right to the Trump’s doorstep. In 2006 Kosmas met Trump’s adult children when he was hired by a prominent businessman to negotiate a hotel deal with The Trump Organization. The following year, the Trump Organization hired Kosmas as its own outside counsel for hotel development.

  Kosmas recalls when Bentley summoned him to her bedside on Thanksgiving weekend in 2015. Although at age 92 her body was frail, her mind was as sharp as ever. How are we going to defeat Hillary Clinton, she wanted to know. Having already become a strong supporter of the candidacy of his famous client Donald Trump, Kosmas shared with her his experiences working for the Trump family for the past several years, noting that he was very strong on the issues about which she was passionate during her service in the Congress – fair trade, manufacturing, steel, the industrial base and jobs for American workers. He asked her to publicly endorse Trump and to campaign for him in Maryland, the state which she represented in Congress for a decade, but more importantly in the national Serbian-American community. She agreed.

  Those who know Bentley know that she does not easily accept the mistreatment of her friends, and by February she was already very bothered by the treatment Trump was receiving from the Republican establishment. On Saturday, March 4, 2016, the Washington Post devoted the top half of its Op Ed page to Bentley’s opinion article “Why Blocking Trump’s Nomination Would Be Unfair.” It was both a strong endorsement of Trump’s populist message and a broad attack on party insiders seeking to organize the process in a way that would make his nomination less likely. It was one of the first major pieces to appear in print in a national newspaper supporting Trump.

  Bentley distributed her article to the Serbian-American community around the country, and asked them to join her in coalescing behind Trump. She knew early on that it was going to take Trump, the ultimate outsider, to beat Clinton, the ultimate insider.

  As Spring turned in to Summer, and with her health fading, Bentley know that she had little time to organize her efforts for Trump. She again summoned Kosmas and two longtime friends and leaders in the Serbian-American community in Western Pennsylvania to aide her . . . Dr. Nenad Janicijevic, a prominent Serbian-American physician and the son of a Serbian-Orthodox priest in former Yugoslavia, and Milana “Mim” Bizic, a nationally award winning retired public school teacher who had a long history of activism in Pittsburgh politics. As an emergency room physician, Dr. Janicijevic was particularly vexed by the Clinton’s indiscriminate bombing of Serbia, and the killing or wounding of thousands of innocent civilians, among them being many children.

  Although the Serbian-American population is estimated at approximately 1.5 million, with much of that populations being concentrated in battleground states such as Florida, Ohio, Pennsylvania, Michigan and Wisconsin, Bentley and her team knew that time was short and that it would be impossible to build a national organization. The group decided to focus its efforts in Pennsylvania. On one hand, Pennsylvania seemed to be on the verge of losing its position as battleground state. A Republican had not carried the state in a Presidential election since Bush’s 1988 election, and the last time a Clinton was on the ballot for President, the state went for Bill Clinton by a whopping 9% margin.

  But Pennsylvania also had one of the largest Serbian-Americans populations in the country, with an estimated 200,000 people. Pennsylvania was one of the first states to receive large numbers of Serbian immigrants nearly a century before, and its dozens of Serbian cathedrals, churches, clubs, camps, choirs, fraternal societies and other institutions also made it one of the most active and organized Serbian-American communities in the United States. It was also the home of the Serbian National Federation, the oldest Serbian fraternal society in the United States. While Trump had possible paths to victory without winning Pennsylvania, if he carried Pennsylvania it would be hard for him to lose.

  Before long the plan to boost the Trump campaign in Pennsylvania was underway. It was a multifaceted plan geared at boosting Trump’s already strong levels of support in the Serbian-American community and making certain that turnout in the community would reach record breaking levels. It also included organizing Serbs to participate together in large numbers in Trump rallies and working every possible angle of social media to support Trump, from Facebook to the many blog sites geared towards all Orthodox Christians but especially popular with Greeks and Serbs. Pictures of the destruction the Clintons wrought in bombing Serbia were posted everywhere so that even the youngest generation of Serbian-Americans, not old enough to remember this crime, could understand the need for solidarity.

  While Bizic and Janicijevic and their team were organizing the Serbs in rallies and door knocking and sign waving in Western Pennsylvania, many more Pennsylvania Serbs were quickly brought into the fold. Among the dozen or so interviewed for this article, a few stories stand out.

  Bob Vucenovic and his wife were among the many helping to organize the Serbs throughout Central Pennsylvania. According to Vucenovic, Pennsylvania’s Serbs have always been fairly evenly divided between Republicans and Democrats. But this year was different. This year the Serbs were almost to a one behind Trump. Even Serb families that for decades had been heavily involved in Pennsylvania’s Democrat Party politics turned to support Trump over the woman who had played such a key role in bombing Serbia. Vucenovic recalls that when the crowds at Trump rallies broke into a favorite chant of “Lock Her Up,” the many Serbs present would launch into a chant of their own, “Pay Her Back.”

  With the wave of Serbian-American activism in Western and Central Pennsylvania going into full swing, the Serbs in Eastern Pennsylvania were determined not to be left out. Nick Loncar, President of the Tesla Science Foundation based out of Philadelphia and organized to remember the legacy of one of Serbia’s greatest sons, began to organize the Serbs in his region in many ways. Beginning with promotion of Trump’s candidacy on a myriad of regional Serbian-American media and social media outlets, his group’s efforts soon turned to organizing activity for Trump in the strong Serbian-American communities of suburban Philadelphia.

  Loncar told his volunteers that Philadelphia was Clinton’s only strong spot in the entire state, and if her margin could be held down there then the state could be flipped to Trump. Loncar also noted what he called the “Clinton” effect on Democrat-leaning Serbs in suburban Philadelphia. Almost to a one, they put aside what was often two or three generations of party loyalty to cross over to the Trump camp.

  Not wanting his fellow Greek-Americans to be left out of flipping Pennsylvania to Trump, Kosmas reached out to friends in Pennsylvania’s large Greek-American community. He reminded his fellow Greeks of the “glory days” when Bentley’s congressional district stretched from suburban Baltimore to the Pennsylvania line, where it met the congressional district held by Greek-American George Gekas for twenty years. He reminded them of Bentley’s constant friendship to the Greek people on issues ranging from the reunification of Cyprus to the protection of the Ecumenical Patriarchate. He asked them to stand with Bentley one last time by coming into the fold for Trump.

  At the beginning of August, Serbian-Americans suffered a great loss with Bentley’s passing. Like the Prophet Moses, she had led her people to the promised land of defeating the Clintons, but would not see it for herself. One of Bentley’s last acts was to pen a letter to the editor castigating Hillary Clinton for putting the nation’s secrets at risk through her email practices, which was published in the Baltimore Sun two weeks before her death. But rather than dampen the enthusiasm of Serbian-Americans, her passing only inspired them to work harder for Trump and to ensure that her wish of repaying the Clintons for the bombing of Serbia would be granted.

  While the “Serbs for Trump” activities across Pennsylvania reached a feverish pitch by mid-September, they made a brief pause for Bentley’s 40 day Memorial Service in late September, then resumed without stop, placing signs and banners, making phone calls, knocking on doors and flooding Trump rallies right up until the polls closed in Pennsylvania at 8:00 pm ET on November 8.

  Then an anxious, nervous and excited Serbian-American community, like the rest of the nation, gathered in front of televisions to see what would happen. The rest, as they say, is history. One by one states, many unexpectedly, fell into the Trump column. These included many battleground states with large Serbian-American communities such as Ohio, Michigan, Wisconsin, Arizona and Florida.

  But to Kosmas, Janicijevic and Bizic, no win was sweeter than in Pennsylvania, where Serbian-Americans poured their hearts and souls into defeating Clinton and electing Trump – ultimately by a margin of 68,236 votes, or less than 1% of the total cast. While the Serbian-American community was elated, many of its most prominent members were not surprised. Attorney Lou Milicich, Co-Chair of the Chicago-Belgrade Sister Cities Committee and former long time the first Vice president of the Serbian National Defense Council of America, observed, “No one should ever underestimate what the Serbs did for Trump in these swing states.”

  Bizic, the former teacher, says she too was not surprised. Armed with a long pad of notes and numbers, she explained with the precision of a political science professor what had happened in her state. According to Bizic, “We knew there were about 200,000 Serbs among Pennsylvania’s population of 12,800,000. We also knew that Serbs were incredibly motivated anti-Clinton, pro-Trump voters. So if we could boost Serb turn-out by about 10%, and improve Trump’s performance over historical Republican performance by about 10%, we knew we could move about 70,000 net votes to Mr. Trump.” After many months of hard work, and with Trump’s win by 68,236 votes, the effort seems to have been just enough!

  Janicijevic, the physician and priest’s son, took a more philosophic approach to the Trump win. “Evil cannot long triumph over good. And we did not think that God would allow the Clinton’s back into power in the White House. But God also helps those that help themselves, and that is what we did.”

  Kosmas thought one final time of that crisp morning in April 1999, standing next to the great Helen Delich Bentley at the White House gate, protesting the bombing of Serbia. “Dear Helen, rest in peace. Your great and proud Serbian-American people have indeed paid Clinton back. Now let us lift up and bless Donald Trump, and help him to make America great again!”


  http://www.snd-us.com/en/35-news/snd-news/1764-decision-2016-the-untold-story-of-the-role-an-old-grudge-and-serbian-americans-played-in-the-election-of-donald-trump-2.html


  *****

  If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

  *****

  0 0

  U.S. Air Forces in Europe and Air Forces Africa
  By Tech. Sgt. Ryan Crane / Public Affairs
  November 21, 2016

  Operation Halyard Commemoration in Serbia / The U.S. and Serbian flags are displayed together at an historic marker, detailing a part of Operation Halyard at a ranch in Pranjani, Serbia, Nov. 17, 2016. The U.S. State Department, U.S. Air Force, Royal Air Force and Serbian Armed Forces were in attendance to commemorate the event and the heroic actions of the Serbian people. Operation Halyard was the rescue mission to save more than 500 Allied Airmen who were shot down over Serbia during WWII. The local Serbians housed and fed the downed Airmen, while also keeping their presence a secret from the German forces searching for them. The operation was, and still is, the largest rescue of downed Americans. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane)
   
  PRANJANI, Serbia -- The sky was black with the billowing smoke of the downed B-17 bombers and the canopies of Allied Airmen parachuting to an unknown fate behind Nazi lines in German-occupied Serbia.

  This is the sight the villagers of Pranjani remember from the late summer of 1944.

  Operation Halyard was an Office of Strategic Services mission to rescue more than 500 Allied Airmen who were scattered around a mountainous region in Serbia after their bombers were shot down by the Germans in WWII. It remains the largest rescue operation of American Airmen in history.
   
  The U.S. State Department, U.S. Air Force, Royal Air Force, Serbian armed forces, and local government officials attended a commemoration event in the town of Pranjani, Serbia Nov. 18, which honored the villagers who welcomed the downed Airmen with open arms.

  “As an Airman myself, I can only imagine the fear they felt as they escaped from a mortally wounded bomber and parachuted into a land they knew nothing about,” Brig. Gen. Randy Huston, 3rd Air Force mobilization assistant, said during a speech where he addressed an audience at the historic makeshift airfield.

  After parachuting in, they were greeted by the villagers with food and a local brandy drink called rakija.

  “People who barely had enough food for their families shared all that they had with these Airmen,” Huston said.

  A local hospital was set up to help treat the wounded Airmen and nurse them back to health.

  “They cared for the injured Airmen, and every injured Airmen who was taken care of, lived,” Huston said. “It was pretty amazing what these common people did to take care of people they didn’t even know.”

  Kyle Scott, the U.S. Ambassador to Serbia, echoed the general’s sentiments toward the Serbians. Switching between English and Serbian, he explained the importance of the villager’s heroic actions.

  “Local villagers willingly placed their lives and the lives of their families at risk,” Scott said. “This event commemorates the incredibly strong friendship between our two nations. Through the course of two world wars, we have stood shoulder to shoulder.”

  During the event, the Halyard committee unveiled seven markers that help tell the story of the Halyard Operation, as well as identify important locations filled with history from the time.

  Delegations from the U.S., RAF and Serbia placed wreaths at the base of a monument that commemorates the bravery of the villagers and the organizations involved in the operation.

  The monument is permanently displayed on a hilltop field in Pranjani where the OSS and Serbian military arranged for C-47 transport aircraft to evacuate the Airmen.

  “With their bare hands, Americans and Serbs worked side by side on this landing field that would help those planes take them off to their rescue,” Scott explained.

  Despite this being a military style operation, it wasn’t just the military officials who made the rescue possible.

  “Everyone in the village turned out to level the airfield and expand it to make the airlift possible,” Huston said. “Due to the courage and self-sacrifices of the Serbian people of this region, these Airmen survived.”

  Like walking in the footsteps of the downed Airmen, the group toured various sites throughout the region, getting a glimpse into the hospitality and treatment they received from the Serbians.

  One marker tells the story of an Airman who happened to parachute onto a family’s hilltop ranch. He stayed with them for two months, taking care of their small child while the family went out to tend to their ranch. The Airman and family remained in contact throughout their lifetimes.

  The event was fortunate enough to host the last surviving member of the Chetnik force, who assisted with the airlift of the Airmen. The story of the operation has been preserved by the family members of those involved, and the Serbian people as a whole regard this as one of their proudest moments of U.S. and Serbian relations.

  The ambassador closed the event by thanking the villagers and thanking the Serbian people for their heroism.

  “Some of our bombers had the fortune to parachute down on Serbian soil, because these men and women risked everything to save them,” Scott said. “The people of this region are the real heroes of this operation. They gave from their meager tables the last crumbs they had to save our soldiers and keep them alive. They risked everything. And for that, America will be forever, forever grateful.”
   
  Operation Halyard Commemoration in Serbia / Kyle Scott, U.S Ambassador to Serbia (right), Lt. Col. Todd Andrewsen (center), and Brig. Gen. Randy Huston (left) preset a wreath at the Operation Halyard memorial in Pranjani, Serbia, Nov. 17, 2016. The U.S. State Department, U.S. Air Force, Royal Air Force and Serbian Armed Forces were in attendance to commemorate the event and the heroic actions of the Serbian people. Operation Halyard was the rescue mission to save more than 500 Allied Airmen who were shot down over Serbia during WWII. The local Serbians housed and fed the downed Airmen, while also keeping their presence a secret from the German forces searching for them. The operation was, and still is, the largest rescue of downed Americans. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane)
   
  Operation Halyard Commemoration in Serbia / Brig. Gen. Randy Huston, 3rd Air Force mobilization assistant, speaks to an audience of Serbians at the Operation Halyard memorial in Pranjani, Serbia, Nov. 17, 2016. The U.S. State Department, U.S. Air Force, Royal Air Force and Serbian Armed Forces were in attendance to commemorate the event and the heroic actions of the Serbian people. Operation Halyard was the rescue mission to save more than 500 Allied Airmen who were shot down over Serbia during WWII. The local Serbians housed and fed the downed Airmen, while also keeping their presence a secret from the German forces searching for them. The operation was, and still is, the largest rescue of downed Americans. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane)
   
  Operation Halyard Commemoration in Serbia / Kyle Scott, U.S. Ambassador to Serbia, speaks to an audience of local Serbians at the Operation Halyard memorial in Pranjani, Serbia, Nov. 17, 2016. The U.S. State Department, U.S. Air Force, Royal Air Force and Serbian Armed Forces were in attendance to commemorate the event and the heroic actions of the Serbian people. Operation Halyard was the rescue mission to save more than 500 Allied Airmen who were shot down over Serbia during WWII. The local Serbians housed and fed the downed Airmen, while also keeping their presence a secret from the German forces searching for them. The operation was, and still is, the largest rescue of downed Americans. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane)
   
  Operation Halyard Commemoration in Serbia / A Serbian man, who was a child when his family cared for downed WWII Airmen, recounts the day in 1944 when the Airmen were shot down behind enemy lines at the Operation Halyard memorial in Pranjani, Serbia, Nov. 17, 2016. The U.S. State Department, U.S. Air Force, Royal Air Force and Serbian Armed Forces were in attendance to commemorate the event and the heroic actions of the Serbian people. Operation Halyard was the rescue mission to save more than 500 Allied Airmen who were shot down over Serbia during WWII. The local Serbians housed and fed the downed Airmen, while also keeping their presence a secret from the German forces searching for them. The operation was, and still is, the largest rescue of downed Americans. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane)
   
  Operation Halyard Commemoration in Serbia / Brig. Gen. Randy Huston, 3rd Air Force mobilization assistant, speaks to his Serbian Armed Forces counterpart at the Operation Halyard memorial in Pranjani, Serbia, Nov. 17, 2016. The U.S. State Department, U.S. Air Force, Royal Air Force and Serbian Armed Forces were in attendance to commemorate the event and the heroic actions of the Serbian people. Operation Halyard was the rescue mission to save more than 500 Allied Airmen who were shot down over Serbia during WWII. The local Serbians housed and fed the downed Airmen, while also keeping their presence a secret from the German forces searching for them. The operation was, and still is, the largest rescue of downed Americans. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane)
   
  Operation Halyard Commemoration in Serbia / The first color photograph taken in Serbia was of the Operation Halyard rescue mission, and the photo adorns the wall of an historic building in Pranjani, Serbia, Nov. 17, 2016. A ceremony was held in the town to commemorate the operation. The U.S. State Department, U.S. Air Force, Royal Air Force and Serbian Armed Forces were in attendance to commemorate the event and the heroic actions of the Serbian people. Operation Halyard was the rescue mission to save more than 500 Allied Airmen who were shot down over Serbia during WWII. The local Serbians housed and fed the downed Airmen, while also keeping their presence a secret from the German forces searching for them. The operation was, and still is, the largest rescue of downed Americans. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane)
   
  Operation Halyard Commemoration in Serbia / Americans, Brits and Serbians visit a hospital in Pranjani, Serbia, Nov. 17, 2016, that was used to treat wounded Airmen during Operation Halyard. The U.S. State Department, U.S. Air Force, Royal Air Force and Serbian Armed Forces were in attendance to commemorate the event and the heroic actions of the Serbian people. Operation Halyard was the rescue mission to save more than 500 Allied Airmen who were shot down over Serbia during WWII. The local Serbians housed and fed the downed Airmen, while also keeping their presence a secret from the German forces searching for them. The operation was, and still is, the largest rescue of downed Americans. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane)
   
  Operation Halyard Commemoration in Serbia / A local man displays a picture of the doctor who treated the wounded Airmen in Pranjani, Serbia, when they were shot down in WWII. The U.S. State Department, U.S. Air Force, Royal Air Force and Serbian Armed Forces were in attendance to commemorate the event and the heroic actions of the Serbian people. Operation Halyard was the rescue mission to save more than 500 Allied Airmen who were shot down over Serbia during WWII. The local Serbians housed and fed the downed Airmen, while also keeping their presence a secret from the German forces searching for them. The operation was, and still is, the largest rescue of downed Americans. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane)
   
  Operation Halyard Commemoration in Serbia / The Operation Halyard memorial is located in the field where downed Allied Airmen were rescued from behind enemy lines in Pranjani, Serbia. A wreath laying and commemoration ceremony took place Nov. 17, 2016. The U.S. State Department, U.S. Air Force, Royal Air Force and Serbian Armed Forces were in attendance to commemorate the event and the heroic actions of the Serbian people. Operation Halyard was the rescue mission to save more than 500 Allied Airmen who were shot down over Serbia during WWII. The local Serbians housed and fed the downed Airmen, while also keeping their presence a secret from the German forces searching for them. The operation was, and still is, the largest rescue of downed Americans. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane)
   
  Operation Halyard Commemoration in Serbia / The U.S. and Serbian flags are displayed together at an historic marker, detailing a part of Operation Halyard at a ranch in Pranjani, Serbia, Nov. 17, 2016. The U.S. State Department, U.S. Air Force, Royal Air Force and Serbian Armed Forces were in attendance to commemorate the event and the heroic actions of the Serbian people. Operation Halyard was the rescue mission to save more than 500 Allied Airmen who were shot down over Serbia during WWII. The local Serbians housed and fed the downed Airmen, while also keeping their presence a secret from the German forces searching for them. The operation was, and still is, the largest rescue of downed Americans. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane)
   
   
   
   
   
  *****
   
  If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
  please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
   
  *****
   

  0 0

  B92
  November 18, 2016

  Polaganjem venaca u Pranjanima kod Gornjeg Milanovca obeležena je 72. godišnjica misije "Halijard".  Tokom te misije u Drugom svetskom ratu, meštani gornjomilanovačkog kraja spasili 520 američkih pilota.

  Operacija poznata i kao Vazdušni most, bila je najveća akcija spasavanja savezničkih snaga iza neprijateljskih linija.

  Opširnije u videoprilogu:

  http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2016&mm=11&dd=18&nav_category=12&nav_id=1200996
  *****

  If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

  *****

  0 0

  Kurir
  November 18, 2016

  ČAČAK - Ambasador SAD u Srbij Kajl Skat rekao je danas u Čačku da su, po njegovoj oceni, najvažniji događaji u Srbiji u 2016, izbori i formiranje nove vlade i ekonomski rast.

  Foto: Aleksandar Jovanović 

  "U Srbiji se već vidi put ka boljoj budućnosti i Srbija je postala sidro stabilnosti ovog regiona, ali i motor rasta u regionu, što je važna stvar. Ekonomski optimizam je sve veći u Srbiji", rekao je Skat, na pitanje novinara koji dogadjaji su po njegovoj oceni obeležili ovu godinu u Srbiji.

  On je istakao da je za deset meseci koliko je ambasador u Srbiji puno putovao po unutrašnjosti i da je primetio da je infrastrukura svakoga dana sve bolja. Dodao je da je izgradnja deonice autoputa od Ljiga do Preljine, kojom je danas putovao, "veoma važan korak napred".

  Skot je još rekao da će kasnije danas prisustvovati obeležavanju godišnjice operacije Halijard u Pranjanima kod Gornjeg Milanovca, gde su za vreme Drugog svetskog rata meštani spasili 500 američkih vazduhoplovaca. Skot je ocenio da je to važan događaj koji govori o junaštvu Srba koji su spasili američke vojnike, čuvali ih, hranili dok nisu evakuisani nazad u Ameriku.

  "To je znak prijateljstva između Amerike i Srbije koji je dugoročan. Mi smo bili saveznici u dva svetska rata i 134 godina našeg prijateljstva ima samo jedan kretak prekid, za vreme Miloševića kada smo se našli na različitim stranama.

  Ali, ja gledam u budućnost, mi smo tu da pomognemo Srbiji u ekonomskoj reformi. Američka preduzeća su zaintereovana za ovaj region i ono što im je važno je da ovaj region bude stabilan, da bude u ekonomskom rastu", rekao je Skot.

  Skot je ocenio da se u američkoj javnosti ne zna mnogo o operaciji Halijard i da bi trebalo više da se govori o tome."To je priča za jedan veliki film, priča o junaštvu i srpskom i američkom", rekao je Skot.Na pitanje novinara da li sluša ovogodišenjg dobitnika Nobelove nagrade za knjiženost američkog muzičara Boba Dilana, odgovorio je "slušam, naravno, ko ne sluša Dilana".

  Foto: Aleksandar Jovanović
   
  Foto: Aleksandar Jovanović
   
  Foto: Aleksandar Jovanović
   
  Foto: Aleksandar Jovanović
   
  Foto: Aleksandar Jovanović
   
  Foto: Aleksandar Jovanović
   
  Foto: Aleksandar Jovanović
   
  Foto: Aleksandar Jovanović
   
   
   
   
   
  *****
   
  If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
  please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
   
  *****
   

  0 0

  Aleksandra Rebic / November 2016


  In this season of paying extra special attention to one's blessings and being grateful for them, I'm sending out this personal note from the heart.
   
  I have very few virtues, but the one I'm most proud of is my ability to recognize the blessings God has bestowed upon me and my life, and the desire and willingness to express and communicate my gratitude without hesitation, throughout the entire year, because "Thankfulness" should never be relegated to a day or a season in time.
   
  As an American Serb, born in Chicago, Illinois to Serbian immigrants, I've been especially blessed and have felt that way even through the most trying times, when all of us Serbs in the Diaspora, both immigrants and native born, have had to endure demonization and systematic propaganda campaigns aimed at vilifying or diminishing us as a people. I know very well who we really are, the endurance, perseverance, and heroism we are capable of, and how generous and good our hearts can be.
   
  These are some of the things I'm most thankful for:
   
  I was born in America, raised in America, and have lived in America all of my life. As a huge bonus, I grew up being raised with Serbian Orthodox traditions and enlightenment about the vast and magnificent history of the Serbian people. I grew up being raised by people who were fiercely patriotic Americans, who assimilated beautifully and elegantly, but who NEVER forgot where they came from and the journey all along the way. They survived WWII in their homeland, and I was fortunate to have been able to hear the stories firsthand, stories I never, ever get tired of, that for me read like a great movie that I want to see over and over again.
   
  I was raised with understanding and appreciating from early childhood who General Draza Mihailovich and his Chetniks were and are, and this has only been magnified with the passage of time and my involvement with educating others and inspiring them to share in my understanding and appreciation of these true heroes of the 20th Century. Getting to meet and spend time with the Chetnik immigrants that I met and came to know over the years has been a GIFT. So many have passed over the years, and I miss their company and just being around them. Making sure their legacy continues into perpetuity is an obligation that I very gladly and willingly want to fulfill to the end of my days. It matters, because THEY mattered.
   
  I'm so grateful for the Internet and Social Media and their capacity to make fulfilling this obligation possible. I've met people, reached people, and been in contact with people I may never have had the pleasure of crossing paths with because of the enormous capabilities that technology affords us. People who have passed on continue to LIVE on, in large part due these capabilities, and that is one of the reasons that for me, the Internet and Social Media will always be "A Wonderful Thing".
   
  In this season of Giving and Gratitude, may your season be full of blessings and joy, and let me say THANK YOU to all of you who have in one way or another touched my life and helped me or made me a better person. Please know, that I am grateful to you in every season, ALWAYS.
   
   
  Sincerely,
  Aleksandra Rebic
  December 2016
   


  *****

  If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

  *****

   

  0 0

  Слободан Јовановић
   

   У понедељак, 5. децембра у 12 сати у УКС

  ће бити одржана промоција књиге

  Слободана Јовановића:

  "Социологија религије"
   

  у УДРУЖЕЊУ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ

  Француска 7, Београд.

   
  О књизи говоре:
   
  Проф. др Миро Ломпар
   
  Славољуб Качаревић
   
  публициста Никола Мирков.
   
  Присутнима ће се обратити и ауторка књиге:
   
  „Деца у концентрационим логорима у НДХ“
   
  мр Даница Каћа Чоловић
   
   
  Александар Недић, уредник
  СРПСКИ ЛИБЕРАЛНИ САВЕТ

   
   
  *****
   
  If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
  please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
   
  *****
   

  0 0

  Aleksandra's Note: I sure wish OSS veterans George "Guv" Musulin, Arthur "Jibby" Jibilian, Nick Lalich and others were alive to see this!

  A great step forward in "official recognition" of rescue operations such as the HALYARD MISSION in WWII Yugoslavia which was made possible by General Draza Mihailovich, his Chetniks, and the Serbian people loyal to them.

  Bravo!

  Sincerely,
  Aleksandra Rebic

  *****

  Press Release:
  Washington, November 30, 2016 | Drew Griffin

  House Passes Legislation to Honor OSS Veterans with Congressional Gold Medal

  Passage applauded by legislation authors, Congressman Latta, Senator Blunt, and Senator Warner

  Legislation to honor veterans of the Office of Strategic Services (OSS) with a Congressional Gold Medal passed the U.S. House of Representatives unanimously in a vote this evening. The bill, S. 2234, recognizes the members of the intelligence agency for their “superior service and major contributions during World War II.” Congressman Bob Latta (R-OH) introduced companion legislation, H.R. 3929, in the House earlier this Congress. The Senate bill was introduced by Senators Roy Blunt (R-MO) and Mark Warner (D-VA).

   
  Congressman Latta with OSS Veterans and their families
   
  The OSS, the predecessor to the Central Intelligence Agency, conducted critical operations during the war including establishing intelligence networks, training resistance organizations throughout Europe and Asia, and carrying out “mercy missions” at the end of the WWII to save the lives of thousands of Allied prisoners of war. Since the legislation previously passed the Senate, the bill will now head to the President’s desk to be signed into law.

  “Honoring veterans of the OSS with a Congressional Gold Medal will ensure that their heroic actions during one of our country’s most trying times will not be forgotten,” said Congressman Latta. “The clandestine nature of the OSS often meant members had to operate behind enemy lines in situations calling for unquestionable bravery and unparalleled skill. Their actions played an important role in winning the war and saved countless American lives in the process.”

  “The members of the OSS saved thousands of lives during World War II. From establishing intelligence networks deep behind enemy lines to bolstering resistance organizations throughout Europe and Asia, these intelligence officers played a critical role in securing the Allied victory,” said Senator Blunt. "I urge the president to sign this bill so we can move forward in officially recognizing the heroic efforts of the OSS members with the Congressional Gold Medal.”

  “For many years, the heroic contributions of the OSS – which included some of the most daring covert operations of World War II — remained shrouded in secrecy, their impact largely unknown to the American public. Today, Congress is able to publicly recognize the members of the OSS for their remarkable heroism and many sacrifices,” said Senator Warner. “As the predecessor to the modern CIA, other elements of the U.S. intelligence community, and U.S. special operations forces, the OSS once boasted nearly 13,000 members, but more than 70 years after they won the war, fewer than 100 are still with us. I know how much it means to the veterans of the OSS, as well as their families, that this legislation is finally making its way to the President’s desk to be signed into law. Today, Congress has ensured that their courage of spirit and their love of country will long live on in our nation’s memory.”

  The OSS was created in 1942 under the leadership of General William J. Donovan to better coordinate and oversee American intelligence operations. At it’s peak, 13,000 members served in the OSS including notable names such as Julia Child, Arthur Schlesinger, Jr., John Ford, and James Donovan, who was depicted in the 2015 movie, Bridge of Spies. OSS veterans and their family members were present in the House gallery when the legislation was approved.

  Congressman Latta spoke in favor of the bill on the House floor.

  VIDEO:

  Latta: Honor OSS Veterans with Congressional Gold Medal

  Posted on You Tube by: "CongressmanBobLatta"
  Published on Nov 30, 2016
  Congressman Bob Latta speaks on the House floor in favor of legislation he authored to honor veterans of the Office of Strategic Services with a Congressional Gold Medal. The bill passed unanimously.
  https://youtu.be/i-mPlYtoQfE


  http://latta.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=398294  *****

  If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

  *****

  0 0


   Србадија
   na Facebook
   
   

  6. децембра. 1941. године, јединице 342. дивизије надиру ка Равној Гори, а Струганик је први на удару. Ту се, у Мишићевој кући, налазио и пуковник Дража Михаиловић са штабом.

  У рану зору нико није приметио опкољавање, све док није било касно. Кад су четници приметили Немце, ови су већ били на стотинак метара од куће. Пуковник Михаиловић је са људством искочио кроз прозор куће и повлачио се ка шуми. Као тежак срчани болесник, Александар Мишић је почео да заостаје, да би после неколико стотина метара посустао. И поред Дражиног бодрења, није могао даље. С њим је остао и мајор Иван Фрегл, који није могао да се одвоји од свог команданта. Како би бар некако заштитили Дражу и обезбедили му мало времена за бекство, изашли су пред Немце у униформама. Александар Мишић се представио као пуковник Дража Михаиловић, Немци су због црвених официрских ревера на капуту поверовали, па су накратко обуставили гоњење. То је Дражи и његовим људима дало времена да измакну и спасу се.

  Након хапшења немци су покушали да врбују Александра да ради за немачку обавештајну службу “Абвер“, убеђујући га да је он по мајци Немац и да у њему тече пола немачке крви.

  На то им је Александар одговорио: “Ту половину ваше крви сте ми источили на Колубари“, пише у својој књизи пуковник Живојиновић и додаје да је после тог неуспелог врбовања Александар Мишић, као и мајор Иван Фрегл, стрељан 18. децембра 1941. године.

  Занимљиво је додати, да је у тренутку стрељања, Мишић скинуо чизму и гађао стрељачки вод, а мајор Фергл је командовао стрељачким водом по сопственој жељи!

  Образ нема цену, слава херојима!


  https://www.facebook.com/Srbadija1/photos/a.739312342866163.1073741828.738360092961388/941606609303401/?type=3&theater


  *****

  If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

  *****
   

  0 0

  AFP
  December 6, 2016

  PRO-NAZI SLOGAN AT CROATIA DEATH CAMP [Jasenovac] CONDEMNED

  People lay flower wreaths at the Jasenovac camp, known as "Croatia's Auschwitz", situated about 100 kilometres southeast of Zagreb (AFP Photo/)

  Zagreb (AFP) - The Nazi-hunting Simon Wiesenthal Centre on Tuesday condemned a pro-Nazi slogan on a memorial plaque in a small Croatian town that housed a notorious World War II death camp.
   
  Former paramilitaries placed the plaque in central Jasenovac to honour 11 fellow fighters killed in the area at the start of Croatia's 1990s independence war.
   
  It carries the official emblem of the HOS paramilitary forces, which includes the slogan used by the country's WWII Ustasha regime.
   
  "It is hard to believe that an incendiary slogan like 'Za dom spremni' ('For the Homeland ready') can be publicly displayed in a country which is a member of the European Union," the centre's top Nazi hunter Efraim Zuroff said in a statement.
   
  "Such slogans ... are part of an attempt to distort the history of WWII and the Holocaust, turning perpetrators into heroes."
   
  The existence of the plaque -- put in place by HOS veterans in November -- has only just emerged via local media.
   
  Conservative Prime Minister Andrej Plenkovic said it was "certainly delicate that such a memorial was put in Jasenovac".
   
  But, he added that it was an emblem of an officially registered association.
   
  The issue "shows that we did not set up an adequate legal framework ... regarding totalitarian regimes," Plenkovic said, pledging to seek for a "legal solution."
   
  The Ustasha regime persecuted and killed hundreds of thousands of ethnic Serbs, Jews, Roma and anti-fascist Croatians.
   
  The Jasenovac camp, about 100 kilometres (60 miles) southeast of the capital Zagreb, was known as "Croatia's Auschwitz".
   
  The total number of people killed at the camp remains disputed, varying from tens of thousands to 700,000, according to Serbian figures.
   
  Croatia's previous centre-right government, which fell in June, was accused by critics of turning a blind eye to a far-right surge in the country, including nostalgia for a pro-Nazi past.
   
   
   
   
  *****
   
  If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
   
  *****

older | 1 | .... | 36 | 37 | (Page 38) | 39 | 40 | .... | 49 | newer